Войти

Предвыборная программа кандидата в Президенты Украины 2019 Бессмертного Романа Петровича

Маніфест «Про майбутнє»

Відправна точка

Причиною проблем, які переживає Україна, є відсутність Людини, її очікувань та прагнень у ціннісних орієнтирах держави. Ми перебуваємо у стані розриву: державні органи існують окремо, людина і суспільство – окремо. Їхня відірваність від Людини стає дедалі відчутнішою. Держава займається самозабезпеченням, а людина – самовиживанням.

Час, за якого ми живемо, – це час втрати ціннісних орієнтирів, профанації ідей та шоуїзації політики. Бурхливі ток-шоу створюють враження живого політичного процесу. Але це ілюзія. Ті самі люди, які на камеру ведуть непримириму полеміку, за лаштунками разом ділять активи України. Їхні публічні суперечки не мають на меті вирішення поточних проблем – вони є лише шумовою завісою, способом «спустити пару» в суспільстві і відстрочити День Гніву. Він періодично визріває в серцях українців та виливається в емоцію Майданів, після яких запускається такий самий процес імітацій.

Нам немає на кого спертися в цій ситуації – окрім самих себе. Лише протиставивши імітації – справжність, аморальності – цінності та ідеї, брехні – правду, ми зможемо перезаснувати державу в інтересах Людини.

П’ять років неназваної війни, корупція, злидні є свідченням загальної інституційної деградації системи, що ґрунтується на імітації. Для нас і наших дітей у цій системі немає майбутнього. Ми ніби затиснуті в пастці між імітаційною сутністю системи та необхідністю обирати з того, що є. Але з двох зол неможливо обрати менше, адже вибір навіть маленького зла є відступом від власних принципів.

Президентські вибори 2019 року – наш шанс змінити якість української політики та обрати голову держави, який керується цінностями і здатен перезаснувати державу.

Цінності та підходи

 1. Головною цінністю держави є Людина (солдат і офіцер в армії, робітник на виробництві, учитель і учень у школі, лікар і хворий у лікарні, студент і викладач у виші, актор, бібліотекар, фермер, бізнесмен тощо), її інтереси та прагнення. Довкола Людини і заради реалізації її інтересів і прав створюються державні органи та органи місцевого самоврядування.
 2. Вирішення існуючих у державі проблем, що ґрунтується не на бажанні «вгадати очікування виборців», а на ціннісних орієнтирах та об’єктивно існуючих спроможностях.
 3. Християнські цінності є орієнтиром для єднання в європейському домі та фундаментом внутрішньої і зовнішньої політики.
 4. Усвідомлення того, що демократія – це рух до свободи через чітке дотримання процедур.
 5. Відновлення справедливості та верховенства права.

Програма

Переконаний, що програма кандидата в Президенти не має фокусуватися на побутових речах. Не тому, що ці речі не є важливими. А тому, що головним завданням очільника держави є гарантування прав і свобод українців та створення такої державної системи, яка б найповніше відповідала цій меті.

Сьогодні, у період системної світоглядної кризи, яку принесла з собою епоха постмодерну, я окреслюю свій ідеологічний фундамент як прогресивний консерватизм, нео-консерватизм, який поєднує в собі здоровий традиціоналізм у політичних і суспільних цінностях та свободу в особистому та економічному житті.

Тому моя програма не про те, скільки лампочок потрібно вкрутити в під’їзді чи на скільки підняти прожитковий мінімум. Ці питання вирішаться, коли будуть створені ефективні інститути держави, які діють в інтересах Людини.

Ця програма – про головні кроки, які необхідно здійснити для того, щоб ми змогли впевнено додати до назви України епітет Велика, створивши сильну державу вільних людей.

Державне будівництво

 • Перезаснування держави та прийняття нової Конституції.
 • Проведення територіальної реформи та посилення ролі місцевого самоврядування. Формування податково спроможних і бюджетно забезпечених громад – перехід до держави громад.
 • Зміна моделі парламентаризму шляхом переходу до двопалатної системи.
 • Перехід до мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості в два тури за умови, що висунення кандидатів у народні депутати можливе лише від відповідних місцевих осередків партій.
 • Запровадження перехідного періоду на три роки для розробки, прийняття та запровадження відповідної конституційної моделі держави; підготовка кадрів для її реалізації. Побудова парламентської держави.
 • Зосередження всієї повноти виконавчої влади в Уряді України.

Завершення війни та безпека

 • Створення сучасної сильної української армії.
 • Діалог України з Росією – прямий або через державу-посередника – заради звільнення військовополонених та вирішення інших конфліктних питань.
 • Діалог з мешканцями окупованих територій та їхня поступова реінтеграція без надання особливих статусів. Крим і Донбас – це Україна.
 •  Створення системи територіальної оборони, прийняття закону про зброю.
 • Розробка нової моделі національної оборони і безпеки.
 •  Ініціатива створення іншої системи регіональної, континентальної і глобальної безпеки, в тому числі – військово-політичного союзу держав Балто-Чорноморського регіону.

Подолання корупції

 • Причини корупції – надмірна монополізація та централізація повноважень та бюджетних ресурсів. Тому потрібно боротися не з наслідками, а з причинами, усуваючи владу монополістів.
 • Побудова конкурентного середовища в усіх процесах життєдіяльності держави та суспільства. Без здорової конкуренції не може бути розвитку ані в політиці, ані в бізнесі, ані в державних справах;
 • Невідворотність покарання та заборона обіймати посади в органах державної влади особам, винним у корупційних злочинах.

Економіка

 • Лібералізація податкового законодавства для бізнесу і перехід від оподаткування доходів громадян до оподаткування транзакцій. Єдиний податок сплачується лише тоді, коли особа вступає у відносини купівлі-продажу.
 • Створення умов для бізнесу – мета діяльності влади і місцевого самоврядування. «Наглядова» роль держави має зводитись виключно до дотримання єдиних для всіх правил гри та запровадження європейських стандартів. Зменшення регуляторної функції держави.
 • Діалог влади з бізнесом для підвищення економічної привабливості України задля збільшення інвестицій та повернення додому українських трудових мігрантів.
 • Розвиток воєнно-промислового комплексу та суміжних виробництв, позбавлення держави монополії на виробництво товарів оборонного замовлення. Війна – це лихо, але разом з тим шанс на розвиток економіки.
 • Передача регуляторних функцій держави секторальним галузевим недержавним організаціям та об’єднанням.
 • Визначення переліку товарів, що мають вироблятись на вітчизняних підприємствах для внутрішнього ринку – як стратегічно важливого запасу в умовах постійно існуючої зовнішньої загрози.
 • Стимулювання розвитку органічного фермерства, вироблення органічної продукції для внутрішнього ринку та на експорт.
 • Лібералізація валютного законодавства, зняття обмежень на обіг валюти.
 • Легалізація операцій з криптовалютами в якості платіжного засобу та зняття обмежень на користування міжнародними системами електронних платежів.
 • Підвищення ліміту безмитних покупок для фізичних осіб на зарубіжних інтернет-майданчиках до 1 000 євро на місяць.
 • Плановий, керований розрив економічних відносин з Росією. Заміщення російської продукції власним виробництвом, створення необхідних підприємств.

Земельне питання

 • Цивілізований обіг землі – це запорука збереження українського села, а отже, самого існування України.
 • Скасування мораторію на продаж сільськогосподарських угідь та перехід до цивілізованого обігу землі.
 • Передача регуляторних повноважень держави та контролю в цьому питанні профільним недержавним асоціаціям (асоціаціям фермерів та землевласників).

Соціальна сфера

 • Робота держави та місцевого самоврядування зосереджуватиметься навколо опіки тих, хто ще чи вже не може працювати.
 • Одним з головних завдань діяльності держави має стати підтримка материнства і дитинства, допомога інвалідам, ветеранам.
 • Впровадження сучасної системи страхової медицини та соціального страхування.

Освіта та наука

 • Кожна дитина, закінчуючи школу, має опанувати робітничу професію.
 • Освітні заклади мають давати сучасні знання, а не існувати заради самої мережі.
 • Пріоритетність фінансування наукових досліджень та розробок для воєнно-промислового комплексу та суміжних виробництв.
 • Зміна принципів фінансування фундаментальної та прикладної науки.

Духовне життя

 • Визнання провідної ролі християнства у творенні європейської цивілізації і побудова секуляризованої держави, яка водночас ґрунтується на європейському християнському гуманізмі.
 • Невтручання у справи церкви. Церква не має перетворюватися на інструмент досягнення політичних цілей.
 • Підтримка діалогу християнських церков в Україні, адже це шлях до єдності нас з Європою.
 • Сприяння соціальному служінню церкви.

Екологія

 • Реалізація екологічної політики, яка спрямована на дотримання балансу між природою та людиною, збереження біорізноманіття країни.
 • Захист лісів та підвищення показників лісистості до рівня розвинених країн, впорядкування використання лісових ресурсів.
 • Впровадження державних програм захисту водних ресурсів України.
 • Впровадження чітких стандартів раціонального й екологічно безпечного землекористування, а також промислового використання водних ресурсів.
 • Відмова від використання пластику в побуті.
 •  Перехід до глибокої переробки твердих побутових відходів (ТПВ), рекультивація полігонів ТПВ та вирішення проблеми промислових відходів.

Особисте життя

 • Визнання прав людини вищими за закони держави. Якщо закон суперечить праву – його має бути змінено.
 • Невтручання держави в особисте життя людини, дотримання принципу «моє тіло – моє діло».
 • Декриміналізація легких наркотиків за прикладом інших розвинених країн, проведення необхідних роз’яснювальних та інформаційних кампаній щодо ризиків вживання наркотичних речовин. Існуюча система тотальної заборони лише створює простір для корупції. Здоровий спосіб життя має стати результатом усвідомленого ціннісного вибору.

Метою діяльності нового Президента має стати побудова Великої України. Нам необхідно позбутися комплексу меншовартості та посісти своє місце серед великих держав світу. Велика Україна – це держава з Донбасом і Кримом. Це держава, на яку можна покластися, якою пишаєшся. Це можливість самореалізації для кожного, за однакових для всіх умов, відповідно до одного для всіх закону. Велика Україна має бути всюди, де є українці.

Велика Україна – це велика мета. Не йдеться виключно про територію, мову чи етнічну приналежність. Йдеться про спільноту, яка мислить себе великою у своїй єдності та силі, у своїй успішності та добробуті, у своїй гордості та чесноті.

Інструментом досягнення цієї мети є перезаснування держави через якісну зміну всіх її інститутів. Вибори Президента – перший крок на шляху до необхідних перетворень.

Свобода. Людина. Праця. Такими будуть головні цінності Великої України!

Добавить комментарий