Войти

Предвыборная программа кандидата в Президенты Украины 2019 Журавлёва Василия Николаевича

У моїй програмі слово «стабільність» немає нічого спільного із забрудненим Азаровим та Януковичем терміном. Я маю на увазі ту стабільність, що є основою для реформ та розвитку. Я проти кардинальної зміни нинішнього курсу країни. Я підтримую курс України в НАТО та ЄС. Як людина, що звикла казати правду, я не можу не визнати, що за останні роки наша країна відчула на собі певні позитивні зміни, що є заслугою діючої влади.
Однак, на мій погляд, у нинішніх реаліях розвитку є один істотний недолік: багато життєво необхідних реформ будується сьогодні на хиткому піску, а не на стабільному фундаменті, на якому мають будуватись головні інституції країни.
Наприклад, більшість наших громадян не можуть признати судову реформу та реформу правоохоронної системи, як такими, що відбуваються задовільними темпами. Нам постійно пропонують обирати між тими, хто при минулій владі ганьбив свої структури, та молодими спеціалістами, які ще не в змозі повноцінно забезпечувати порядок в країні. Хоча вихід є і він не полягає у тому, щоб запрошувати на міністерські посади іноземних фахівців.
Пріоритетними завданнями у цьому напрямку для мене є:
1) Сувора перевірка щодо проведення люстрації судових, правоохоронних, податкових і митних органів.
2) Запрошення незаангажованих іноземних кураторів та спостерігачів з країн, де були успішно проведені подібні реформи. Але запрошення їх на менторські місця, а не в міністерські крісла. 
Це стосується не тільки вищезазначених галузей. Я вважаю, що це є абсолютно розумним кроком, щоб ті, хто надає Україні фінансову, військову, консультаційну або будь яку допомогу в інших напрямках, ще допомогли владі вчасно і чесно звітувати перед своїм народом. Чи вся допомога йде на розвиток країни, а не губиться у кишенях можновладців.
  

Стабільність, як термін, не виключає зміни і реформи.  Стабільне українське суспільство –  це суспільство, яке розвивається і в той же час зберігає свою стійкість, отже основою якісних реформ має бути саме стабільність. А головною умовою стабільності є безпека.

Що ж може забезпечити формування оновленої системи національної безпеки, як гарантії державного суверенітету?

 

воєнна безпека:

забезпечення територіальної цілісності країни, повернення Криму та тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей;

формування системи колективної безпеки з європейськими країнами;

поглиблення співпраці з країнами  Північноатлантичного альянсу, отримання членства в НАТО;

оптимізація кількісних і якісних параметрів Збройних сил України, оптимальних за чисельністю, оснащених сучасною військовою технікою і озброєннями;

поступова модернізація оборонно-промислового комплексу країни, адже неможливо весь час виїжджати за рахунок запозичених джавелінів, треба розробляти та випускати свою високотехнологічну зброю;

- розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково- дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточних озброєнь;

- постійне, неухильне підвищення рівня життя військовослужбовців, умов їх служіння, забезпечення престижу професії на найвищому рівні;

зовнішньополітична безпека:

проведення активної міжнародної політики України задля забезпечення сприятливих зовнішньополітичних умов для забезпечення стабільного розвитку України;

адаптація національного законодавства та відповідних державних стандартів  до законодавства і стандартів Європейського Союзу;

формування необхідних нормативно-правових та інформаційних умов для просування вітчизняних товарів на зовнішні ринки через активну та  виважену участь України в роботі міжнародних організації та регіональних інтеграційних об’єднаннях;

внутрішньополітична безпека:

забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, встановлення жорсткої відповідальності за порушення конституційних прав громадян;

захист конституційного устрою;

забезпечення політичної стабільності, громадянського миру та взаєморозуміння в суспільстві;

-    запобігання проявам екстремізму;

жорстке припинення проявів анархізму, який діє не за правами людини, а за правами натовпу.

 

державна безпека:

реформування правоохоронної та судової системи, спроможної забезпечити реальну боротьбу з корупцією та очищення влади;

ефективна дерегуляція, як один із найдієвіших засобів боротьби з корупцією;

розмежування та чітке визначення повноважень правоохоронних органів;

розвиток справедливої системи соціального захисту працівників правоохоронних органів;

запровадження права на володіння та носіння вогнепальної зброї для дієздатних громадян;

економічна безпека:

дерегуляція підприємницької діяльності, спрямованої на формування потужного середнього класу в країні;

забезпечення прозорості, публічності та відкритості процесу приватизації об’єктів державної власності;

боротьба з економічною злочинністю, детенізація економіки;

забезпечення енергетичної, продовольчої безпеки;

сприяння зростанню експорту та захист внутрішнього ринку й українського виробника;

 

науково-технологічна безпека:

державна підтримка та фінансування розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій;

забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, як запоруки не тільки високої якості життя, охорони здоров’я, екологічної безпеки, обороноздатної держави, але й елементу збагачення загальнолюдської культури;

екологічна безпека:

спільне проведення державними і громадськими природоохоронними структурами регулярних місцевих моніторингів щодо екологічної ситуації та безпеки з обов’язковим оприлюдненням їхніх результатів;

вирішення комплексу медичних, соціальних і науково-технологічних проблем, пов‘язаних з Чорнобильською катастрофою та питаннями безпечної експлуатації об‘єктів атомної енергетики загалом;

створення загальнонаціональної системи аналізу та прогнозування внутрішніх і зовнішніх екологічних загроз, пов‘язаних як з природними чинниками, так і з антропогенним впливом на навколишнє середовище;

надання пріоритету в інвестуванні екологічно безпечним та енергозберігаючим проектам і технологіям;

соціальна та гуманітарна безпека:

прийняття цілісної державної Соціальної доктрини, спрямованої на забезпечення робочого місця та гідного заробітку для усіх працездатних громадян, гарантування тим, хто не може забезпечувати себе, реальної грошової допомоги у встановленому Законом України порядку надання і розмірі;

суворий контроль держави за дотриманням стандартів умов праці та забезпечення соціальних гарантій працівникам на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності;

скасування всіх необґрунтованих пільг та привілей, створення більш справедливої адресної системи соціальної підтримки, пенсійного забезпечення; впровадження ефективної системи недержавного пенсійного забезпечення;

створення єдиної системи соціального та медичного страхування;

інформаційна безпека:

забезпечення інформаційного суверенітету України;

забезпечення дієвих механізмів боротьби в інформаційній війні з країною-агресором;

формування комплексної системи захисту національного інформаційного простору;

подолання цифрової нерівності;

реалізація інформаційної політики держави, спрямованої на просування національних інтересів та формування позитивного іміджу України у світі.

 

Сталий розвиток

Побудова сильної сучасної держави, здатної до ефективних відповідей на актуальні внутрішні і глобальні виклики, можлива лише на базі збалансованого використання регіонального виробничого, інтелектуального та культурного потенціалу за умови чіткого розподілу повноважень між владою і суспільством, центром і регіонами, між державними органами влади і місцевим самоврядуванням.

Запровадити контроль над процесами децентралізації влади, регіональну політику, місцеве і регіональне самоврядування (60% коштів мають залишатися на місцях), що передбачає: створення правових, економічних та фінансових умов для динамічного і гармонійного розвитку регіонів; перехід від перерозподільного принципу у державній регіональній політиці до політики розвитку з урахуванням місцевої специфіки та потенціалу кожного регіону;  розроблення адресних соціальних програм на регіональному рівні з урахуванням місцевої специфіки.

Відбудова і розвиток територій держави, що постраждали внаслідок агресії, які мають стати  новими точками росту в Україні.

 

Солідарність

Людина, її всебічний розвиток і самопочуття, незалежно від статі, віку, походження, класової належності, національності, віросповідання, освіти є найвищою метою існування держави. Солідарні та самодостатні люди, впевнені в завтрашньому дні - основа країни!

Україна має стати країною з високорозвинутим людським потенціалом, передовою економікою та інформаційним суспільством, із гарантованим захистом конституційних прав і свобод громадян, високим рівнем добробуту, безпеки і духовності. Реалізація цієї мети ґрунтується на загальних цінностях - пошані прав людини, верховенстві права, солідарності, відповідальності перед Україною та перед кожним її громадянином.

Спільне бачення майбутнього й готовність брати участь у його розбудові – національна ідея сучасної України, яка має консолідувати Схід і Захід, об’єднати всі верстви суспільства.

Відповідальна незалежна держава – Захищена людина – Стабільне солідарне  суспільство!

Перші важливі кроки європейською Україною вже зроблені. Я ставлю перед собою завдання, щоб кожен наступний крок ставав все більш стабільним, а життя кожного українця - стабільно щасливим!

З повагою, Василь Журавльов.

Добавить комментарий