Войти

Предвыборная программа кандидата в Президенты Украины 2019 Каплина Сергея Николаевича

«СОЦІАЛЬНИЙ КУРС — ЗА ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ»

Як майбутній ГАРАНТ Конституції України, гарантую реальний СОЦІАЛЬНИЙ КУРС.

               Вже у 2019 році ЗАБЕЗПЕЧУ:

 • ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ДО 5 000 ГРИВЕНЬ,
 • ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ ДО 10 000 ГРИВЕНЬ;
 • ЗМЕНШЕННЯ ЦІНИ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ В 4 РАЗИ;
 • СТВОРЕННЯ 5 МІЛЬЙОНІВ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ;
 • ГАРАНТІЇ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ДЛЯ МОЛОДІ;
 • СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПЕНСІОНЕРІВ, ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ ВІЙНИ, ВІЙСЬКОВИХ ПЕНСІОНЕРІВ (МВС, ЗСУ ТА ІНШИХ), АФГАНЦІВ, ЧОРНОБИЛЬЦІВ, ВЕТЕРАНІВ АТО, ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ.

               Як кандидат від СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ ГАРАНТУЮ з 2019 року законодавчо закріплений державний курс на побудову сучасної соціал-демократичної держави, такої як Швеція, Фінляндія, Норвегія, Німеччина, Канада.

               В МЕЖАХ СОЦІАЛЬНОГО КУРСУ та розбудови сучасної СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ, ГАРАНТУЮ:

ПІДВИЩЕННЯ соціальних стандартів, збільшення зарплат і ПЕНСІЙ, боротьбу з бідністю і безробіттям, а саме:

 • РОЗМІР погодинної оплати праці не нижчий за науково обґрунтований рівень, узгоджений із профспілками та із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів у регіонах та галузях,
 • постійну автоматичну модернізацію й ІНДЕКСАЦІЮ заробітної плати відповідно до зміни покажчика інфляції,
 • регулярний ПЕРЕГЛЯД рівня прожиткового мінімуму,
 • істотне ЗБІЛЬШЕННЯ зарплати державним службовцям і бюджетникам: вчителям, лікарям, працівникам культури до рівня реальних потреб і соціальних стандартів;
 • ЗБІЛЬШЕННЯ втричі питомої ваги фонду заробітної плати в собівартості продукції,
 • ВСТАНОВЛЕННЯ мінімальної частки заробітної плати у ВВП на рівні 50%,
 • ДЕТІНІЗАЦІЮ економіки в частині легалізації зарплат та інших форм винагороди найманих працівників,
 • законодавче закріплення ГАРАНТІЙ своєчасності й повноти оплати праці.
 • ГІДНІ пенсії та СПРАВЕДЛИВИЙ пенсійний вік,
 • СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ пенсіонерів, дітей війни, військових пенсіонерів, чорнобильців, афганців, переселенців, осіб з інвалідністю.

ГАРАНТУЮ СПРАВЕДЛИВІ КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ:

 • СПРАВЕДЛИВІ комунальні тарифи. Скорочення ціни на газ в чотири рази – з 8500 до 2200 гривень – буде досягнуто шляхом ліквідації злочинних поборів «Нафтогазу» і «Укргазвидобування», ПДВ, рентної плати, інших надбавок та націнок які формують надприбутки в інтересах корупціонерів; 
 • максимальну ПРОЗОРІСТЬ і громадський КОНТРОЛЬ ціноутворення в галузі;
 • комплексну політику ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ за рахунок державного бюджету – як це відбувається в країнах, які обрали соціал-демократичний шлях розвитку.

ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕДИКІВ І РОЗВИТОК ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:

 • ПОВЕРНЕННЯ до гарантованого безкоштовного медичного обслуговування,
 • КОНТРОЛЬ над ціноутворенням у сфері лікарських препаратів,
 • істотне РОЗШИРЕННЯ мережі соціальних аптек,
 • ВПРОВАДЖЕННЯ системи державного страхування,
 • ПОСИЛЕННЯ відповідальності за корупцію та інші злочини в медичній сфері,
 • СТВОРЕННЯ посади Першого віце-прем'єр-міністра з питань охорони здоров'я.
 • СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ лікарям і медичному персоналу, включаючи істотне підвищення зарплат і пенсій;
 • РОЗВИТОК медицини в сільській місцевості, створення гідних умов для роботи і життя сільських лікарів;
 • МОРАТОРІЙ на звільнення лікарів, на закриття лікарень і поліклінік.

ГАРНАТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВИХ І ВЕТЕРАНІВ ТА «МИР через потужну АРМІЮ ТА ДИПЛОМАТІЮ»:

 • ПОДАЛЬШЕ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ ВІЙСЬКОВИМ ПЕНСІОНЕРАМ (МВС, ЗСУ ТА ІНШИМ);
 • ГІДНУ оплату праці військовослужбовців;
 • ПРЕСТИЖНИЙ «військовий соціальний пакет», який включатиме забезпечення житлом військових і їхніх родин;
 • ПРІОРИТЕТНЕ право працевлаштування на державну службу і вступ до українських закладів вищої освіти;
 • РОЗБУДОВУ надійної інфраструктури внутрішньої безпеки;
 • РОЗВИТОК вітчизняного ВПК на базі державного оборонного замовлення, вітчизняної військової науки і народної армії;
 • ВПРОВАДЖЕННЯ державної політики технологій «подвійного призначення»;
 • СТВОРЕННЯ системи сучасних військових закладів вищої освіти;
 • АКТИВІЗАЦІЮ контррозвідувальної діяльності;
 • МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО на основі ідеологічної солідарності європейських соціал-демократичних держав.

ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСВІТЯН, РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА НАУКИ:

 • істотне ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат і пенсій вчителям,
 • введення МОРАТОРІЮ на закриття шкільних і дошкільних навчальних закладів, звільнення вчителів та педагогічних працівників;
 • ВПРОВАДЖЕННЯ державної програми переходу на сучасну модель освіти з новими стандартами навчання;
 • ВІДРОДЖЕННЯ на сучасній основі професійної технічної освіти;
 • РОЗРОБКУ нової стратегії позашкільної освіти в рамках системи безперервного навчання.

 ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК:

 • істотне ЗБІЛЬШЕННЯ зарплат і пенсій працівникам культури;
 • введення МОРАТОРІЮ на закриття закладів культури, звільнення працівників культурної сфери;
 • ФІНАНСУВАННЯ культури на рівні не менше 3% ВВП;
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ системи дитячих художніх і музичних шкіл, клубів, будинків творчості;
 • СТИМУЛЮВАННЯ культурної самоосвіти дорослих через вечірні школи та курси на базі бібліотек, театрів, виставкових залів;
 • масштабну РЕФОРМУ бібліотек і музеїв.

ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МОЛОДІ ТА ПОБУДОВУ РЕАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:

 • СТИПЕНДІЇ на рівні прожиткового мінімуму;
 • ГАРАНТІЮ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ для молоді;
 • СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО для молодих сімей.

ГАРАНТУЮ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ, ЯКИХ ВИМАГАЄ НАРОД:

 • СКОРОЧЕННЯ кількості чиновників і депутатів, зокрема, депутатів Верховної Ради – до 100 осіб, депутатів місцевих рад — вдвічі;
 • СКАСУВАННЯ всіх форм імунітету та недоторканності;
 • СТВОРЕННЯ нового Конституційного органу – Національних зборів (віче) громадян, перед якими кожні півроку звітуватимуть Президент України і Кабінет Міністрів за всіма пунктами своїх Програм;
 • ЗАКРІПЛЕННЯ в Конституції права Народу України на дострокове відкликання (імпічмент) Президента України, депутатів усіх рівнів, Прем'єр-міністра і членів Кабінету Міністрів, керівників правоохоронних та антикорупційних органів.

будуючи СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНу ДЕРЖАВу СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ГАРАНТУЮ:

 • повний АУДИТ приватизації з подальшою націоналізацією або примусовим поверненням в державну власність незаконно відчуженого майна та компенсацією державі і Народу України збитків і упущеної вигоди від незаконної приватизації;
 • державний і громадський КОНТРОЛЬ над природними монополіями і державними підприємствами;
 • НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА ДЕРЖАВОЮ у соціально-неефективних власників НА КОРИСТЬ НАРОДУ та ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ;
 • НОВІ робочі місця і випереджальний РОЗВИТОК реального сектора економіки;
 • СТВОРЕННЯ великих підприємств, зокрема, – на основі державно-приватного партнерства, продукція яких стане інноваційною та конкурентоспроможною;
 • ПІДТРИМКУ національного товаровиробника, передусім – в IT-секторі, сфері сучасних біотехнологій та хімічного виробництва, ЕНЕРГЕТИКИ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА;
 • РОЗВИТОК і зростання впливу РЕАЛЬНИХ профспілок, які захищають людей праці.

В ФІНАНСОВІЙ сфері ГАРАНТУЮ СПРАВЕДЛИВІ податки і ПРОЗОРИЙ державний бюджет, що передбачає:

 • громадський КОНТРОЛЬ над ефективністю використання податків і зборів;
 • ВИХІД із-під упливу МВФ, ЗБІЛЬШЕННЯ ставки податку на розкіш;
 • СКАСУВАННЯ всіх додаткових навантажень на покупця палива;
 • ПОВЕРНЕННЯ до повної державної монополії на спирт та окремі надприбуткові види алкогольної продукції;
 • РОЗШИРЕННЯ застосування системи е-декларування, ретельне вивчення всіх задекларованих доходів і видатків із конфіскацією на користь Пенсійного фонду в разі недоведених доходів;
 • НАПОВНЕННЯ соціальним змістом всіх без винятку реформ,
 • ВПРОВАДЖЕННЯ нових принципів фінансової політики, що стимулюватимуть ефективну реіндустріалізацію української економіки;
 • СПРЯМОВАНІСТЬ монетарної політики НБУ на фінансування розвитку стратегічних галузей дешевими кредитними ресурсами;
 • ФОРМУВАННЯ стратегічних умов (податки, гарантії власності тощо) для залучення іноземного капіталу в державні стратегічні програми.

ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СЕЛЯН І РОЗВИТОК АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА СЕЛА:

 • СПРАВЕДЛИВУ оплату нелегкої праці селян, кардинальне підвищення пенсій;
 • МОДЕРНІЗАЦІЮ українського села, підвищення загальних СТАНДАРТІВ життя в сільській місцевості до рівня міст в питаннях транспорту, газифікації, безпеки, освіти та культури, екології тощо.

               Україна має можливість забезпечити продовольством 1,5 МІЛЬЯРДИ жителів Землі.  Головна умова українського аграрного прориву – збереження землі у державній власності.

В рамках соціал-демократичного шляху розвитку України, ГАРАНТУЮ:

 • РЕГУЛЬОВАНИЙ ринок сільгосппродукції, що враховує інтереси дрібного і середнього сільгоспвиробника;
 • СТВОРЕННЯ великих державних і державно-приватних вертикально інтегрованих аграрних компаній для організації прориву в окремих галузях – як всередині країни, так і на світових ринках;
 • РОЗВИТОК ФЕРМЕРСТВА, ВСІЛЯКЕ СПРИЯНННЯ ГОСПОДАРСТВАМ ФЕРМЕРІВ;
 • УПРОВАДЖЕННЯ національної стратегії розвитку села як етно-соціального кластера.

ГАРАНТУЮ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДЛЯ РОДИН МАЛИХ ПІДПРИЄМЦІВ І РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ:

РОЗВИТОК малого підприємництва і ЗАХИСТ дрібних підприємців, а саме:

 • ДОВЕДЕННЯ частки «малого підприємництва» в ВВП до 40%;
 • НАДАННЯ державою малим підприємства оренди за доступними розцінками;
 • РІВНІСТЬ в доступі до державного замовлення;
 • ВПРОВАДЖЕННЯ режиму податкових канікул;
 • МОРАТОРІЙ на зміну податкового законодавства на 5 років.

У ПРАВОВІЙ сфері ГАРАНТУЮ:

СПРАВЕДЛИВІ і НЕЗАЛЕЖНІ суди, прокуратуру і поліцію, що означає:

 • максимальну НЕЗАЛЕЖНІСТЬ суддів і прокурорів від політиків, проте КОНТРОЛЬ з боку Народу України;
 • ПОСИЛЕННЯ кримінальної відповідальності за корупцію та порушення суддями присяги;
 • ВВЕДЕННЯ виборності суддів, прокурорів та шерифів (голів місцевої поліції) населенням;
 • масштабний та прозорий АУДИТ всієї правоохоронної системи із залученням широкої громадськості, ПОСТІЙНА ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, МОЖЛИВІСТЬ ВІДКЛИКАННЯ З ПОСАДИ ЗА НАРОДНОЮ ВОЛЕЮ.

ГАРАНТУЮ ЗЕЛЕНУ І ЧИСТУ УКРАЇНУ, ВИСОКІ ЕКОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ:

 • систематичний МОНІТОРИНГ екологічної ситуації щодо дотримання норм;
 • ПОСИЛЕННЯ відповідальності за порушення в сфері екології;
 • жорсткий державний КОНТРОЛЬ процесів видачі ліцензій і дозволів;
 • ВПРОВАДЖЕННЯ державних програм зі стимулювання використання біопалива та інших альтернативних джерел електроенергії;
 • СПРИЯННЯ впровадженню сучасних технологій утилізації сміття;
 • ПРОВЕДЕННЯ заходів із відновлення лісів.
Добавить комментарий